சிங்கபூருக்கு செல்ல முயன்றுகொண்டிருக்கும் நண்பர்களுக்கு :

posted Dec 3, 2011, 7:59 PM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Jun 26, 2012, 10:34 PM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம் ]
சிங்கபூருக்கு செல்ல முயன்றுகொண்டிருக்கும் நண்பர்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் :
உங்களுடைய ஓய்வு நேரத்தில் கீழ்க்கண்ட முகவரியுடைய அலுவலகத்துக்கு சென்று உங்களுடைய கல்வி தகுதி மற்றும் வேலை அனுபவம் பற்றிய தகவல்களை பதிவுசெய்துவிட்டு வாருங்கள் . மூன்று வாரங்களில் உங்களுக்கு முடிவு தெரிவிப்பார்கள் உங்கள் மின்னஞ்சல் மூலமாக. உங்களது விண்ணப்பம் தேர்வு செய்யப்பட்டால் உங்களுக்கு (EPEC-Employment Pass Eligibility Certificate) எனப்படும் சான்றிதல் வழங்கப்படும் . அதை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் சிங்கப்பூரில் வேலை தேடலாம் . சுற்றுலா விசாவில் வந்து வேலை தேடுவதை விட இந்த
சான்றிதழுடன் வரும்போது ஒரு நல்ல முன்னுரிமை கிடைக்கும் .

Karumuthu Centre
498, 3rd Floor,Nandanam,Chennai,600035
Phone Number:
+91-44-24346648

மேலும் தகவலுக்கு கீழ்க்கண்ட இணையதள முகவரியை பயன்படுத்துங்கள் ..

http://www.contactsingapore.org.sg/jobs/jobs_overview/

http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/epe-certificate/before-you-apply/Pages/default.aspx

தகவல் மூலம் : கோவிந்தராஜ் ஆறுமுகம்
Comments