கிராம பட்டயதாரிகள் -http://form2.moothakurichi.com/

posted Jun 26, 2012, 10:33 PM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Jun 26, 2012, 10:35 PM ]
நீங்கள் மூத்தாக்குறிச்சி கிராம பட்டயதாரியாக (DIPLOMO) இருந்தால் உங்கள் கல்வி தகவல் இந்த இணைப்பில் http://education.moothakurichi.com/kirama-pattayatarikal இல்லையெனில் உங்களுடைய கல்வி தகவல்களை இந்த இணைப்பில் சென்று பதிவு செய்யுங்கள்.
Comments