வெளிநாட்டில் படிக்கும் மாணவர்கள்

மூத்தாக்குறிச்சி கிராமத்திலிருந்து  வெளிநாட்டில்  சென்று  படிக்கும் மாணவர்களின் பட்டியல். மற்றவர்களின் அந்தரங்கத்தை மதிக்கவும். மற்றவர்களுடைய தகவலை பதிவு செய்யும் முன் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தெரிவிக்கவும்.

தங்கள் பெயர் இந்த பகுதியில் இருந்து நீக்க அல்லது திருத்த வேண்டுமெனில் இனைய குழுவை தொடர்பு கொள்ளவும்.

அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும்   மூத்தாக்குறிச்சி   இணைய குழுவின் சமூக சேவை.  தகவல்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.


Showing 6 items
பெயர்பட்டயம்தனித்துவம்கல்லூரி/ பல்கலைக்கழகம்நாடு தொலைபேசி [விருப்பம் இருந்தால்]
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
பெயர்பட்டயம்தனித்துவம்கல்லூரி/ பல்கலைக்கழகம்நாடு தொலைபேசி [விருப்பம் இருந்தால்]
அருண்ராஜ் செல்வராஜ் MBA   University of Sunderland  London  
அரவிந்த் தர்மராஜ் B.E Aerospace Systems Engineering  Coventry University, Coventry London  
சித்தார்த்தன் பன்னீர் M.E Computer Science Engineering  USA  
சக்திவேல் ராமசந்திரன் M.E InterNetworking Dalhousie University , Halifax Canada  
அணுஷியா தர்மராஜ் B.E Aerospace System Engineering  Coventry University, Coventry,  London  
அருட்செல்வன் ஜெயபிரகாசம் MS Enterprise System Professional Sheffield Hallam University , Sheffield London 07414110414 
Showing 6 items
Comments