2014 ஆம் ஆண்டு

கிருஷ்ணாதங்கராஜ் அவர்களுக்கு இனிய வாழ்த்துக்கள் .

+2 தேர்வில் பள்ளி முதல் இடத்தை பிடித்த மூத்தாகுறிச்சி திரு.தங்கராஜ்-செல்வராணி இவர்களின் புதல்வன், த.கிருஷ்ணா அவர்களை பாராட்டுகிறோம்.

TAMIL-193,
ENGLISH-185,
PHYSICS-200,
CHEMISTRY-198,
BIOLOGY-198,
MATHS-199,
TOTAL-1173.

                    SCHOOL: GANDHI MATRICULATION SCHOOL-VIKRAMAM(MADUKKUR)
Comments