2015 ஆம் ஆண்டு

2015 ஆம் ஆண்டு கிராம மாணாக்கர்களின் தேர்வு முடிவுகள் பட்டியல். மற்றவர்களின் அந்தரங்கத்தை மதிக்கவும். மற்றவர்களுடைய தகவலை பதிவு செய்யும் முன் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தெரிவிக்கவும்.

தங்கள் பெயர் இந்த பகுதியில் இருந்து நீக்க அல்லது திருத்த வேண்டுமெனில் இனைய குழுவை தொடர்பு கொள்ளவும்.

அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் மூத்தாக்குறிச்சி இணைய குழுவின் சமூக சேவை.  தகவல்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.
 மாணாக்கர்களுக்கு மூத்தாக்குறிச்சி இணைய குழுவின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் ......
Showing 3 items
வகுப்புபெயர்மதிப்பெண்பள்ளியின் பெயர்
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
வகுப்புபெயர்மதிப்பெண்பள்ளியின் பெயர்
12 கெளதம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் 1131  
12 ராம்பிரசாத் இராமச்சந்திரன்  1071  
12 ஆனந்த் இளங்கோ  1027  
Showing 3 items
Comments